Dette har skapt en rekke sterke reaksjoner, reaksjoner som har til felles at de ikke tar på alvor at det er blitt skapt et helt annet debattklima i abortsaken i de senere år, en endring som KrFs tidligere leder må ta en stor del av ansvaret for.

Innleggene preges dessuten av en utstrakt evne til å gjøre det ideelle til det funksjonelles fiende.

For hva er alternativet til dagens abortlov?

Det er ikke, som enkelte later til å tro, en mer restriktiv abortlov. Det er en mye mer radikal og liberal lov.

Tar man det faktum inn over seg, går et skritt tilbake og prøver å puste med magen, vil man måtte innse at det å bevare dagens abortlov faktisk er et meget ambisiøst prosjekt. Spørsmålet er derfor om ikke KrF bør unne seg selv en timeout i abortdebatten og konsentrere seg om å bevare dagens lov.

Det har fra flere partier vært luftet forslag om betydelig liberalisering av både tidspunkt, prosedyrer og kriterier for å få innvilget abort. Disse er kommet etter at det forholdsvis skjøre abortkompromisset som hadde fungert i en god del år ble satt i spill av daværende KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad og daværende statsminister Erna Solberg i forbindelse med debatten om KrFs linjevalg i 2018. Basert på det som framstår som lite annet enn uforpliktende småprat mellom disse to, sto Ropstad fram i debatt etter debatt og hevdet at dersom KrF gikk inn i Solberg-regjeringen, ville man stå overfor «en historisk sjanse» til å få endret abortloven.

De aller fleste – jeg vil tro også Ropstad selv – visste at dette ikke kunne stemme. Men påstanden traff tydeligvis mange nok til at et meget knapt flertall på partiets ekstraordinære landsmøte valgte å følge Ropstad og Bollestad i retningsvalget.

Dette har partiet blødd for hver dag siden. Valgresultatet i 2021 ga svaret på hva velgerne mente om både prosessen og beslutningen.

Resultatet av den «historiske sjansen» ble som forventet: Med et nødskrik, der representanter for både Venstre og Høyre måtte brøles på plass, fikk man vedtatt en kosmetisk endring av abortloven, så å si uten praktisk betydning, og som åpenbart lever på lånt tid.

Jeg har aldri ment at dagens abortlov er en «god» lov, men tar på alvor at eventuelle alternativer i dagens politiske klima er mye verre.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.