Det betyr at arbeidsplassene til de største bedriftene i Lindesnes som Mandals, UMOE, Nøsted, GE Healthcare, gir opphav til tusenvis av arbeidsplasser i andre lokale bedrifter, kommunen, skoleverket etc.

Alle disse arbeidsplassene gjør kommunen også i stand til å takle dagens, men ikke minst fremtidens krav fra eldrebølgen, og penger til grunnskolen. I tillegg er bedriftene helt avgjørende for å skaffe jobb til ungdom for å beholde dem i kommunen/regionen, og til så mange av de 1400 menneskene mellom 20 og 66 år i kommunen som verken er i skole eller jobb og får penger fra Nav.

For meg virker det som om mange personer i kommunen tenker som da Jesus gjorde vann til vin. ‘Mi veit det, men mi liger det ikkje’.

Grunnen til at jeg skriver dette innlegget er at jeg lurer på om mange ikke tar hensyn til denne sammenhengen, eller at de ikke vil se den. Det bekymrer at mange politikere går imot det meste som industrien kommer med av forslag og ønsker om tiltak.

Litt om historien

Litt om meg selv, jeg har siden 80-tallet sittet i ulike posisjoner, blant annet hatt ulike roller i kommunens største bedrift, vært med på etableringen av Fagopplæring Sør, sittet ti år i Mandal kommunes miljøutvalg, vært med i etableringen av Næringshagen, SINPRO, LEIDA prosjektet, vært styremedlem i Mandal industri og Næring.

I alle mine roller har jeg møtt samtlige ordførere i Mandal og Lindesnes samt formannskapene i over 30 år. De viktigste temaene i disse møtene har vært hva kommunen kan gjøre for å hjelpe bedriftene til en bedre konkurransekraft. Da har vi diskutert primært areal til videreutvikling, boliger og veier. For eksempel industriområdene Strømsvika, Jåbekk, Spangereid, Vigeland, Gismerøya og Sodevika, blant annet, samt forbedring av veier, bygging av nye veier, jeg gikk blant annet i tog med plakater for bygging av ny 4-felt vei mellom Kristiansand og Stavanger. Og nå kommer veien til Spangereid!

Da etableringen i Ramslandsvågen foregikk for 50 år tilbake, var det både krav om å garantere arbeidsplasser og rettssaker vedrørende arealbruken rundt starten for Nygaard&co (Nyco). Mange politikere ville ha garanti for 15 arbeidsplasser, det var et umulig krav å innfri for bedriften. I dag har den nærmere 500 fast ansatte.

Samtidig på 70-tallet, ble Gismerøya industriområde etablert med store diskusjoner og motstand på hvert steg av ytterligere arealbruk gjennom årene. Uten Gismerøya hadde vi ikke hatt alle industriarbeidsplassene, med hundrevis av offentlig ansatte som resultat.

I tillegg til det ovennevnte har jeg tatt mange initiativ til prosjekter hvor bedriftene lærer av hverandre, for at alle industribedriftene skal bli mer konkurransedyktig.

Soveby for Kristiansand?

Som sagt har jeg møtt de fleste politikere og andre personer med mye makt i denne byen gjennom alle mine roller.

Det er ikke mulig slik jeg ser det, med det grønne skiftet eller med å få alle i jobb, uten en konkurransedyktig industri som tjener penger.

Noen viktige personer har et ønske om at Mandal og Lindesnes skal være en hytteby og en soveby for Kristiansand, noen har prioritet om å bevare urørt natur med alle midler, noen er blitt pensjonister og synes at vi ‘Har det greit som vi har det’, ‘Hvorfor alt dette bråket?’, og noen ønsker å oppnå både urørt natur og flere konkurransemessige arbeidsplasser samtidig. Det er mulig dere har en plan jeg ikke foreløpig har sett.

Jeg har respekt for alle som har et annet syn enn meg, enten de vil ha soveby, vil hindre naturinngrep med alle midler, verne og få flere arbeidsplasser, eller andre argumenter, men jeg er enten helt uenig med dere, eller jeg forstår ikke hvordan dere tenker. Det er ikke mulig slik jeg ser det, med det grønne skiftet eller med å få alle i jobb, uten en konkurransedyktig industri som tjener penger.

Nye arbeidsplasser trenger areal

Jeg har stor respekt for lederne i de store partiene som jobber aktivt for konkurransedyktige arbeidsplasser, og som står fast på vedtaket om planen for Sodevika.

Og jeg er skremt over ordførerkandidater som sier de skal verne hver millimeter av natur, uten at det fremlegges planer for hvordan dere skal håndtere bærekraften til samfunnet, hjelpe de i utenforskap eller ønske om videreutvikling av et livlig og kraftfullt lokalsamfunn i Lindesnes.

Innlegget er forkortet. Red.