Å mistrives med sin skolehverdag i 13 år, må være en katastrofe for den det gjelder, så man kan spørre seg – hvor mange lærere og annet skolepersonell så dette, men var maktesløse i forhold til å finne en løsning?

Det er naturlig å stille spørsmålet, er det egentlig mulig for en enhetsskole hvor alle skal presses inn i samme A4-mønster, å møte behovet til alle de forskjellige elever? I samfunnet ellers er løsningen at mennesker finner sin plass i forskjellige jobb situasjoner, noen starter egen virksomhet, noen må ha en jobb med faste rammer, noen trives med hjemmekontor osv. Men det finnes også en rekke tiltak for å få de i arbeid som ikke selv finner sin naturlige plass, i et godt jobbmiljø.

For noen år siden var jeg med oppvekststyret på studietur til Canada, vi så der en miks av offentlige, private og ideelle skoler, jeg ble fasinert av et system hvor elever ble delt inn i mindre grupper, og jobbet på et nivå hvor de fikk utfordringer tilpasset egne evner. Elever om hadde oppnådd års målet for sitt klassetrinn, fikk andre og mer selvstendige utfordringer som de jobbet med resten av skoleåret, noe som også ga lærerne mulighet for å sette inn ekstra ressurser for de elever som hadde behov for det. Jeg tror alle i reisefølget var begeistret, men svaret fra fagpersonene på turen var, at en slik klassedeling ikke ville være lov i Norge! Jeg tenker at den elev som Rikke Grundetjern beskriver, ikke ville sitte på gangen og kjede seg, men ville vært en ressurselev i en gruppe, som hadde samme interesse og motivasjon.

Jeg håper at flere partier snart vil innse at vi trenger alternative skoler, som ikke bygger på iden om at alle skal presses gjennom samme system. Private og ideelle barnehager har vist at det er mulig for de minste, vi trenger også alternativer for 1-10 skolen – Sannsynligvis er det private og ideelle, som er best på å tenke annerledes? Det siste vi trenger er en regjering som sier nei til alle søknader om å starte opp alternative skoler, barnehager, eldreinstitusjoner, og som bruker fraser som «velferdsprofitør» på de som vil være med å vise en ny vei, selv om de får mindre økonomisk støtte, enn tilsvarende offentlig virksomhet.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.