Med de problemene det har vært med landing av disse helikoptrene på diverse sykehus, burde problemet være kjent også for styret.

Jeg ser fram til å få en rimelig forklaring.