Foto: Janne Birgitte Prestvold

Vi ansatte ønsker at flytting til Kleplandstunet blir en midlertidig løsning mens oppgradering pågår, for så å flytte tilbake. Dette tror vi er den løsningen som er best for beboerne.

Å legge ned en så verdifull og unik plass som Langenes er bare trist, for beboere, pårørende og pleiere. Vi skulle ønske politikerne kunne komme og se hva vi har. For demente har små enheter en stor verdi og gir det beste botilbudet for dem. Langenes bo- og omsorgssenter er et rolig sted rett ved sjøen, og vi har en sjøbod tilknyttet enheten med utsikt utover sjøen. Vi har en barnehage som kommer innom og synger, og sprer glede og barnelatter. Det er sauer og andre dyr som beiter på jordene rundt. Vi har en nærbutikk som vi kan spasere til.

Dette er en tomt som har en klausul om bruk til eldre i gamle Søgne kommune. Lokalitetene er på en flate på grunnplan, med tilhørende uteområde. Her har vi en innegjerdet flott hage, med stier og drivhus, som beboere kan gå turer i, uten at det er behov for 1-1 oppfølging. Her er det bare å gå ut og få frisk luft når en trenger det, og årstidene blir tydelige når vi har et sånt utemiljø.

Her kan beboere plukke blomster, gjøre hagearbeid, plukke inn salat og tomater, bære vann og vanne. Hverdagsaktiviteter er de fleste med demens gode på, og da føler de seg nyttige og verdsatt, som igjen påvirker deres utvikling og mentale helse.

Det er korte avstander mellom soverom og stuer, slik at lokalene er oversiktlige, og stuene blir naturlige samlingspunkt, med mye aktiviteter, og her er det alltid folk. Mye sang og andre aktiviteter, det er en del av den daglige rutine. Vi tar hele mennesket på alvor, det er også viktig for de som rammes av denne sykdommen. Gjennom flere år har Langenes omsorgssenter blitt det det er i dag, et trygt hjem for beboere med demens.

Pleierne som jobber her, er opptatt av å gi den beste pleien for beboere. Vi har gjennom faglig oppdatering og kursing blitt ganske gode på det vi driver med. Inspirasjon og muligheter henter vi fra det vi har rundt oss, blant annet så har vi et eget rom som vi kaller «dollerommet». Her pynter vi dem på håret, sminker og lakker negler. Dette er slike ting som gir fine stunder for beboere.

Ansatte er selvsagt også glad i beliggenheten med de mulighetene som er her, for å kunne gi beboerne en god hverdag. Dette ønsker vi å fortsette i mange år til. Gi oss muligheten til å hjelpe de demente å mestre hverdagen, ved å la Langenes fortsatt være der.

Vi har forståelse for at det i en periode kan bli aktuelt å flytte, for å oppgradere lokalene. Vi stoler på at oppgraderingene vil gi et godt tilrettelagt, fremtidsrettet og trygt tilbud som kommunen kan være stolt av.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.