Norges eksport av kraftressurser til utlandet, og dens konsekvenser

foto