Blant annet fra leder for Lister næringsforening, stortingspolitikere, lokale bedriftsledere og andre støttespillere.

Leder i Lister næringsforening, Hans Fredrik Grøvan, har i innlegg 8. november kommentert mitt siste innlegg ved å påpeke at det er deres plikt å si ifra når sykehusets fremtid står på spill, noe jeg har problemer med å se. Den rollen næringsforeningen, lokale bedriftsledere og andre synes å påta seg, oppfatter jeg som svært tvilsom. For meg synes det som de mener å kunne reetablere tilbudet med akuttkirurgi- traumebehandling, bare de får litt lengre tid. De viser nærmest til at, vil en, så kan en få det til.

Rolf Terje Klungeland skriver i leserinnlegg (8. november Lister24) at han er overrasket og skremt over min manglende innsikt i sykehusdrift. Det må han gjerne mene. Jeg føler meg ganske så trygg på at det er hold i det jeg har skrevet i tidligere innlegg angående sykehusdrift.

Det virker som både Grøvan og Klungeland og andre klamrer seg til politiske vedtak fra 2017 om videreføring av akuttkirurgi og traumetilbud ved sykehuset i Flekkefjord, og mener sykehusets styre og ledelse nærmest saboterer vedtaket. Jeg anser vedtaket i 2017 som et eksempel på vedtak som fattes på et grunnlag som viser seg vanskelig, om ikke umulig å gjennomføre på en forsvarlig måte.

Det var mange i 2017, sammen med daværende styre og sykehusledelse, som mente det var så stor usikkerhet at det ikke var riktig å videreføre tilbudet om akuttkirurgi og traumemottak i Flekkefjord. Vi vet at styrets vedtak den gangen ble overprøvd. Det synes å være de samme utfordringene sykehuset strever med i dag som flertallet i sykehusstyret og ledelsen i 2017 var bekymret for.

Jeg mener fortsatt at Næringsforeningen og støttespillerne, inklusiv Avisen Agder, forenkler sykehusets utfordringer og at de bør slutte å gjenta deres misnøye mot sykehusets styre og ledelse.

Det var med stor glede jeg leste innlegget, 8. november, signert av fem enhetsledere ved Flekkefjord sykehus. Et godt formulert og positivt innlegg med stor grad av optimisme og tro på sykehusets fremtid. Kjempebra at dere fremsnakker sykehuset og lykke til videre!

En lege ved sykehuset er ferdig spesialist innen akutt- og mottaksmedisin, noe jeg tror sykehuset og vi som pasienter vil ha god nytte av. Jeg håper sykehuset får flere leger med denne nye spesialiteten.

Jeg bor i Austad, ei lita fantastisk bygd i Lyngdal kommune, og lever godt med avstandene som er til ulike sykehus. Ambulanse- og nødmeldetjenesten er profesjonell med høyt faglig nivå og er en særdeles viktig aktør når det oppstår akutte situasjoner. For meg er det helt ok at det er 140 kilometer til et av landets beste PCI- tilbud i Arendal. Sykehusnærhet og liv og død-fokus skjenker jeg ikke en tanke.

Jeg gjentar mitt håp om at styret og ledelsen ved Sørlandet sykehus så raskt som mulig får på plass en attraktiv og fremtidsrettet modell for videre drift av sykehuset i Flekkefjord, et sykehus befolkningen i Lister og på Agder har behov for.