Hvilken interesse har et land, som er helt avhengig av oljen for sin velstand, av å lede et klimatoppmøte? Svaret er nok at det gir dem en unik mulighet til å forhindre reduksjon i sin egen oljeproduksjon. De vil også prøve å grønnvaske sin virksomhet ved å hevde at karbonfangst og lagring er løsningen.

Leder av møtet, dr. Sultan Al-Jaber, er også leder for landets største oljeselskap, Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Her er det virkelig motstridende interesser i en og samme person. ADNOC tilhører gruppen av oljeselskaper som har gjort minst for grønn omstilling. Siden 2020 har flere oljeselskaper faktisk gått motsatt veg, de har redusert sine ambisjoner om grønn omstilling. De bruker sine lobbyister, mange av dem fra tobakksindustrien, til å skape tvil om klimaendringene.

Det er derfor liten grunn til å være optimistisk om hva som kommer ut av møtet. Fra Norge deltar Espen Barth Eide og vår nye klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Sistnevnte er ung og kan kanskje overraske. Men med en bakgrunn som økonom og statssekretær i Olje og energidepartementet er det mer som taler for at vi har fått en minister som ikke vil bringe Norge videre i klimasaken.