Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Våre vannmagasiner er nedtappet til det ugjenkjennelige. Noe skyldes lite nedbør, men hvor mye skyldes den hårreisende eksporten av vår vannkraft?

Ingen har hittil kunne bekrefte det. År om annet eksporterer vi kun 10 prosent av vår vannkraftproduksjon. I den senere tid sannsynligvis langt under 10 prosent. Nå har vi ifølge eksperter kun ca. 7 uker igjen før en eventuell magasinfylling vil stoppe opp. Uten regn er vi da avhengig av import fra Europa og prisene kan – og vil? – bli vesentlig høyere enn i dag. Dersom vi overhodet vil få strøm derfra til vinteren?

Det snakkes allerede om mulige rasjoneringer i flere land, og da står vel ikke Norge først i køen? Vår feilslåtte energipolitikk får nå dramatiske konsekvenser – både for private og for næringslivet. Strømstøtte hjelper noe, men det blir jo ikke mer strøm av det! Mer strøm blir det derimot ved å kutte all eksport, forsere utbygging og modernisering av våre store vannreserver samt å forsere utbygging av overføringskapasiteten mellom nord- og sør-Norge.

Selvsagt er ikke dette gjort over natten, men fravær av visjonære politikere har medført at våre komparative kraftfordeler er borte. Svenskene har tydeligvis vært flinkere. Nå påstås det til og med at Sverige kjøper billig kraft i Nord-Norge, sender det sørover i sitt velfungerende nett og selger det til langt høyere pris i Sør-Norge! Can you believe it?

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.