Jeg kjenner til Åpent Hus særlig via min jobb som helsesykepleier. Stadig har jeg snakket med mennesker som er så takknemlige for hva Åpent Hus har betydd, og betyr for dem. Dette er et tilbud som helsestasjonen stadig henviser til, i møte med mennesker som trenger et trygt og støttende nettverk.

Åpent Hus drives primært av frivillige, som gjør en fantastisk innsats, både vurdert i tidsbruk, egne midler og hjertevarme. Målt i kroner og øre er jeg overbevist om at det vil koste kommunen dyrt om tilsvarende tilbud skulle vært gitt gjennom kommunekassa.

Vi vet at fellesskap, vennskap og tilhørighet skaper trygghet og forebygger utenforskap, ulikheter og psykisk uhelse. Mange av damene som bruker Åpent hus er i en fase i livet hvor de får barn. De er hjemmearbeidende i mange år, og kommer derfor ikke i gang med det ordinære «løpet» som kommunen tilbyr i form av norskopplæring og arbeidspraksis.

På Åpent Hus tilbys norskopplæring i tillegg til nettverksbygging. For mange år siden hørte jeg om en leder som hjalp de han ledet til å «se det fra Kosmos». Når de låste seg fast i én måte å håndtere ting på, ba han dem se det fra Kosmos. Han hadde erfart at ting ble i et mindre format, og at man fant nye løsninger når man tok et steg tilbake og så saken på avstand.

Jeg forstår at en kommune må ha sine rutiner, lover og regler for salg av kommunale hus som ikke dekker interne behov som helse, oppvekst eller barnehagedrift, som enhetsleder for analyse og eiendomsutvikling i Kristiansand kommune, Per-Christian Nygård henviser til i Fædrelandsvennen 09.12.22. Samtidig er det for meg umulig å forstå annet enn at enhver lov, rutine og regel som gjelder slike forhold, må kunne sees i en større sammenheng.

Jeg undrer meg på hva slags planer som finnes for integreringsarbeidet i kommunen når slike ting som dette kan skje.

Her er det snakk om et arbeid som drives i stor skala, av kommunens frivillige, for kommunens innbyggere, attpåtil i Frivillighetens år. Et arbeid som strekker armer og hjerter ut til noen av de som har minst og trenger det mest, og som favner veldig mange.

Jeg er selv ikke aktiv på Åpent Hus, men jeg er imponert over alt de får til der – og jeg mener dette i største grad må kunne sees som et internt behov, som må være i kommunens interesse å videreføre. Jeg undrer meg på hva slags planer som finnes for integreringsarbeidet i kommunen når slike ting som dette kan skje. Hvor skal alle disse menneskene gå dersom Åpent Hus forsvinner?

Jeg oppfordrer deg, Per-Christian Nygård til å stoppe salgsprosess og vurdere hva kommunen er best tjent med i denne saken, i samråd med bestemmende myndigheter og de som har ansvar for plan for integreringsarbeidet i kommunen. Se det fra Kosmos, ta bort skylappene for hva som er vanlig når det gjelder håndtering av slike bygg, og gjør en ny vurdering for håndtering av bygget hvor Åpent Hus holder til.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.