Vi var tre elever som delte 45 minutter. Jeg syntes det var kjedelig å høre på de andre, og de andre følte seg mislykkede i gruppe med meg som hadde en høy motivasjonsfaktor og rask progresjon. Jeg tror de andre falt av lasset ganske raskt.

Da Vidar Hartveit ble rektor litt senere, hadde han skjønt at frafallet var for stort til at elever kunne spille i grupper fra starten av. Gruppeundervisning fikk komme senere, i masterclasses, og i kammermusikk, men aldri på bekostning av den individuelle undervisningen.

Jeg visste ganske tidlig at det var pianolærer jeg ville bli. Og i 40 år har jeg undervist i kulturskoler i landet. Jeg har hatt nybegynnergrupper med fire elever i gruppa i Bergen musikkskole, og etter hvert gikk alle kulturskolene jeg har arbeidet i over til individuell undervisning, på samme måte som det ble gjort i Kristiansand. Det var for mange elever som sluttet når kulturskolen ga nybegynnerundervisning i grupper, så for å holde på elevene var individuell undervisning det eneste som var aktuelt.

Nå har politikere i Kristiansand fått en ny strategiplan for kulturskolen som behandles i disse dager, der kulturskolen anbefaler å gjeninnføre gruppeundervisning for nybegynnere, langt over hodet på lærerne som verken føler de har vært med å utarbeide planen, eller blitt hørt på vår sterke motforestillinger mot gruppeundervisning.

Musikklærerne i Knuden teller bare 34 lærere, men jeg kjenner ingen av oss som støtter gruppeundervisning. Dersom ledelsen hadde bedt oss votere, ville nok resultatet blitt 34-0.

Vi er en snill og hyggelig gjeng, som elsker jobben vår. Vi får drive med vår største glede i livet, det som har vært vår lidenskap fra vi var små. Vår utdanning startet da vi selv var elever og høstet erfaringer i kulturskolen.

Disse erfaringene må dere politikere lytte til! Det er vi som er kulturskolens største ressurs. Dersom politikere bestemmer at vi skal medvirke til å gjeninnføre noe vi overhodet ikke har tro på, må dere være realistiske og innse at det vil aldri bli fruktbar løsning, men et tapsprosjekt. Det vil ikke bli mer statstøtte og mer elevinntekter, tvert i mot.

Kulturskolelærere er hyggelige folk. Vi roper ikke høyt, selv om noen av oss gremmes over malingen på den ærverdige turnhallen i Kongensgate, som var vår gamle arbeidsplass. Vi protesterer heller ikke når nytt bygg legges langt fra busstraseen som elevene er avhengige av for å komme til undervisning. Vi tåler mye og finner oss i det meste. Men det går en grense. Og vi skulle ønske vi ble hørt før det kom så langt som til formannskap og bystyre!

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.