Jeg har vært med på et foredrag om digitalisering og hvordan det påvirker samfunnet i regi av Universitet i Agder på Teatret. Jeg var da den yngste i rommet, og fikk nye inntrykk av hvordan voksne og eksperter forsker og jobber med nettopp dette i skolesammenheng.

Digitalisering er en stor del av hverdagen min som elev på Media og kommunikasjon på Tangen videregående skole. Siden starten av barneskolen, har vi blitt gitt tilgang til digitale midler på både pc og iPad. Debatten om mobilfrie skoler er stor, og pågår enda.

Mange mener digitaliseringen som blir normalisert på skolen burde kuttes ut, da det tar opp for mye oppmerksomhet og konsentrasjon. Men er det sånn at mobilbruk, digitalisering av skolebøker og vanlige A4-ark er problemet? For digitaliseringen vil nemlig fortsette å blomstre, og med tida må befolkningen lære å ta i bruk denne digitale ressursen på riktig måte.

Ressursene gis på skolen i tidlig alder, og disse gjør det motsatte av å skjerme oss ifra medie og digitale plattformer som mange voksne og lærere mener vi bør. Samtidig som at skolen gir oss tilgang til skole, pc, iPad og digitaliserte versjoner av skolebøker, gir det elever mulighet til å bruke dem fritt på fritida.

Flere voksne har sterke meninger om dette, og hvordan det påvirker konsentrasjon og sosialisering i hverdagen hos unge. Men hva med småbarnsforeldre som gir barna Ipad til jul i en alder av fem?

Er det da skolen sitt ansvar å skjerme elever fra dette? Eller er det lærere som trenger mer kompetanse innenfor digitalisering? Vi blir nødt til å stå på lag med digitaliseringen, for den har kommet for å bli. Mange prosesser kan bli forenklet ved å lære hvordan man bruker riktig verktøy på riktig måte. Og dette kan gjøre skolegangen til flere elever mindre krevende, da plattformer som KI burde bli utnyttet.

Skoler trenger systematisk tilnærming til digital kompetanseutvikling hos lærere som skjer i takt med innkjøp av digitale verktøy.

Vi trenger også mer systematisk kunnskap om hvordan algoritmer påvirker kritisk tenkning nå som KI tenker for oss.

Skal skolen lykkes med det digitale dannelsesoppdraget trenger vi unge digitale pedagoger.

Digitale pedagoger som kan kvalitetssikre læringsprosessen om teknologi, og kan navigere både lærere og elever i riktig retning. Dette vil gi reell merverdi i verden av digitalisering og utdanne ansvarlige medborgere.