Det skal helst skrives og sies noe meningsfylt om den store minnedagen 24. desember for Jesu fødsel – og om alt som følger med.

Det blir vanskelig, for ikke å si umulig, å forene et irrasjonelt religiøst budskap med alminnelig sekulær fornuft. Teologene har den utvei at når budskapet butter imot vitenskapelige fakta og naturlover, kan forkynnelsen omhandle guddommelig mystisisme og mirakler – som etter sin art angivelig ikke kan underkastes vitenskapelig forskning.

Det kan imidlertid se ut som om at julens religiøse innhold er i ferd med å tape terreng, mens det sekulære og sosiale element vinner frem. Forretningslivet blomstrer opp og julebordfestene bærer preg av midtvintersblotene i førkristen tid. For mange som driver butikk er julehandelen håpet om å unngå røde tall i regnskapet.

Det er stadig færre som samler seg om det religiøse julebudskapet som forkynnes i kirkene.

Mens det her i landet var ca. 550.000 som deltok på gudstjeneste julaften for noen år siden, var det bare 106.388 deltakere i 2021.

De ca. 300.000 muslimer som befinner seg i landet inkluderes ikke i den kristne julefeiringen. Barnebarna forteller at de muslimske elevene ler høylytt når læreren snakker om «Guds sønn», for «alle» vet jo at Allah har ingen sønn!

I kirkene derimot er sønnen «det lille barnet i krybben» en realitet som verdens evige frelser.

Mens Jesu fødsel forherliges, forties de nærmere forhold knyttet til unnfangelsen. Småjenta Maria ble seksuelt misbrukt av religiøse makter – som resulterte i at hun ble besvangret. Overgriperen bestemte til og med navnet Jesus, som ifølge engelen ville få enorm makt. Det skulle «ikke bli ende på hans kongedømme».

De som mener å vite, forteller oss at i virkeligheten var Jesus verken Guds sønn eller verdens frelser. Sognepresten Jean Meslier (1664 -1720) som etter sin død fremsto som ateist, skrev at Jesus ble mens han levde ansett som et null, et foraktelig menneske og en vanvittig fanatiker, en ynkelig og ulykksalig dødsdømt skurk . Den anerkjente romerske historikeren Tacitus (2. århundre) skriver at Jesus var opphavsmannen til en avskyelig overtro. En rekke religionshistorikere peker på at Jesus var jøde og en religiøs reformator innen jødedommen – han hadde ingen ambisjoner om å starte en ny religion.

Det blir altså ikke så enkelt med det kristne julebudskapet, men vi kan feire at solen og lyset går rette veien (vintersolverv) – og med den aller beste samvittighet faktisk bare videreføre vår tids form for julefeiring – med eller uten Jesus.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.