I Fædrelandsvennen den 11.05.2022 kunne en lese om planlagt fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi. Der ble det pekt på fordeler som lavere nettleie og at kommunene får økt utbytte. Senere har det blitt nevnt milliardbeløp til Agder Energi i forbindelse med fusjon.

Høres positivt ut, men hva med eierforholdet? I dag har kommunene i Agder over 50 prosent av aksjene i Agder Energi, og dermed kontrollen over selskapet. Hva nå? Jo, vi (Agder) mister den fordelen det er å ha styring på vår viktigste energiressurs som i realiteten er folkets ressurs og «eiendom».

Vår vannkraft er en fantastisk energiressurs, i utgangspunktet rimelig og stabil, og en forutsetning for industri og arbeidsplasser. Høyt utbytte til kommunene kan aldri erstatte verdien av arbeidsplasser som rimelig og stabil kraft er en betingelse for, og kortsiktig gevinst som er nevnt i herværende avis må en se bort fra.

Skal vi (Agder) gi fra oss styringen av vår fantastiske energiressurs? NEI!

Det har nærmest blitt en «mote» med sammenslåing, og det «magiske» argumentet som ofte blir brukt er «stor og sterk» og «store muskler». Det er tomme argumenter uten innhold, og kan på ingen måte veie opp for usikkerheten og framtiden ved å gi fra seg kontrollen over vår vannkraft. Glitre Energi har adresse Drammen. Kan en fusjon her medføre at det nye E-verket blir seg sjøl nok, satser kun på å tjene mest mulig penger, og glemme sin opprinnelige oppgave?

Noen konkrete spørsmål til styret i Agder Energi i forbindelse med «forventningene» ved fusjon:

1. Nettleia vil gå ned. Gjelder det store tall eller noen få ører for kundene, og hvorfor vil den gå ned?

2. Økt utbytte til eierne. Skyldes det at etter en sammenslåing vil en bli seg sjøl nok, og glemme sin viktigste oppgave om rimelig kraft for industri og arbeidsplasser her?

Vår vannkraft, arvesølvet, er folkets (i dette tilfellet Agders) energiressurs. Er det virkelig riktig at der er tanker om å gi fra oss styringen av den viktigste energiressursen vi har?

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.