Når nivået i vannmagasinene går ned, bør også eksporten begrenses. Det burde være en selvfølge. Statnett advarer nå om at Norge kan bli tvunget til å innføre strøm-rasjonering dersom det ikke kommer store mengder nedbør framover. Da er det behov for strakstiltak fra regjeringen.

Sør-Norge, og ikke minst Agder og Rogaland, har rekordhøye strømpriser. Vannmagasinene er også på et meget lavt nivå, på Sørlandet har de aldri vært lavere. Likevel satte Norge eksportrekord i juni.

Det er avgjørende at vi får kontroll på at vi har nok strøm til vinteren. Stopp i eksporten nå vil kunne bidra både til å fylle opp vannmagasinene og til å få ned strømprisen.

Stopp i eksporten nå vil kunne bidra både til å fylle opp vannmagasinene og til å få ned strømprisen.

Allerede i februar fremmet KrF ulike forslag om å styre eksport etter vannstand i vannmagasinene. KrF har også foreslått at en større del av de enorme inntektene staten og det offentlige får, betales tilbake til husholdninger, frivillighet og viktige bedrifter. Dagens politikk er usosial og rammer veldig skjevt.

Regjeringen har vist en total mangel på handlingskraft i denne alvorlige situasjonen. Jo, de har satt ned et utrednings- og analysearbeid. Det er bra, men ikke nok. Det ville være en enorm fallitterklæring om regjeringen setter energinasjonen Norge i en situasjon der vi må drive strømrasjonering.

KrF krever at regjeringen tar kontroll på krafteksporten. Dagens system får usosiale konsekvenser og tar ikke forsyningssikkerheten på alvor.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.