Det er nemlig mørke krefter i sving, ikke bare i Norge, men verden over. De av oss som blir skeive, blir stadig vekk sammenliknet med pedofile, slik politiker Nancy Veronica Brennevann Solbakken fra Partiet de Kristne uttaler, og ordene «grooming» og «groomers» blir nå ofte brukt for å beskrive skeive personer. Ordet pedofil er unødvendig å definere ettersom det er selvsagt for de aller fleste, men ordene «grooming» og «groomers» viser til personer som bygger tillit og forhold til barn over tid, for å så manipulere og bedrive overgrep mot dem. Dette er alvorlige anklager om de av oss som bryter med normer for kjønn og seksualitet, og kan potensielt også oppleves svært sårende for de av oss som faktisk har opplevd overgrep og misbruk.

Flere levekårsundersøkelser viser at de av oss som er skeive, er mer utsatt for vold og seksuelle overgrep sammenliknet med heterofile og cis-personer (personer som identifiserer seg som det kjønnet de fikk tildelt ved fødsel). Statistikk fra den siste undersøkelsen; «Seksuell orientering, kjønnsmangfold og levekår» fra 2020, viser at det er større sannsynlighet for at de av oss som er skeive, opplever fysiske og/eller seksuelle overfall både i hjemmet og utenfor hjemmet, og svært mange har også blitt tvunget og presset til seksuelle handlinger. Her scorer særlig transpersoner og bifile kvinner høyt. Mange respondenter forteller også at de opplevde vold og overgrep før fylte 16 år.

Skeives levekår må tas på alvor, og kommunene rundt om i Norge må ta ansvar for at de av oss som er skeive, kan leve gode og fullverdige liv der de bor. Derfor kan ikke kommunestyrerepresentanter kommentere i åpne rom (her: åpent på sosiale medier) at «Når dere bruker pedo-flagget som logo, så nei takk». Spesielt når man representerer et parti som har et slagord som lyder «Frihet og trygghet for alle», når «alle» åpenbart ekskluderer de av oss som er skeive. Her må både ordfører i Vennesla og resten av kommunestyret komme på banen, og begynne å diskutere ordskiftet som skjer i egne rekker.

Kommunene rundt om i Norge må ta ansvar for at de av oss som er skeive, kan leve gode og fullverdige liv der de bor.

Pedofile og «groomers» er mennesker og overgripere som etter norsk lov skal straffes. De av oss som er skeive, er mennesker som ønsker å elske den de vil, og være den de vil. Noe som for mange dessverre viser seg å være vanskelig.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.