Strømprisene i Sørvestnorge er nå så ekstremt høye at det ut over høsten og vinteren antagelig vil føre til permitteringer og konkurser.

Regjeringen hevder at det er vanskelig å subsidiere bedriftene fordi dette kan skape urettferdighet. Kanskje det. Når en sitter i en regjering, må en faktisk ta noen avgjørelser i stedet for å vurdere og utrede.

Hovedårsaken til at landet har havnet i den situasjonen vi har i idag, er energiloven som ble forandret i 1990, slik at kraftprodusentene fikk fritt spillerom til å selge vannkraften til markedspris. Nå sitter vi igjen med svarteper. I tillegg til dette har vi gjort oss avhengig av strøm og gasspriser i Europa på grunn av sjøkablene. Regjeringen skylder på Putin og krigen i Ukraina. Her i landet har kraftselskapene en grunnlagsrente på 37 prosent av kraftprisen som staten tar inn. I tillegg kommer 25 prosent moms og skatt. Staten tar altså ca 90 prosent av kraftinntektene til egne formål.

Med disse enorme milliardinntektene ville det være miljømessig og ikke minst bra for husstandene og næringslivet at regjeringen og Stortinget gikk for å opprette en energibank til å gi gunstige lån til å skaffe seg varmepumper og solcellepaneler.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.