I helsevesenet kan vi merke mangel på fastleger, sykepleiere og turnusleger. Vi kan se tragedien som har utfoldet seg på fødestuen i Kristiansund. Her er der bevilget masser av penger. Her er det en veldig sterk oppbakking fra lokalmiljøet. Allikevel er fødestuen lukket. Den kvalmende sannhet er at fagfolkene som trengs, søker seg ikke til Kristiansund. Det betyr at dette er en tendens eller en langsomt kommende tragedie, som forteller oss at ideen om mange små sykehus i distriktene er døende. Der er ingen andre veier å gå enn å oppbygge sterke fagmiljøer på store og færre sykehus. På de 14 minste sykehusene i Norge kan det gå opp mot 20 dager mellom hver gang en akuttkirurgisk pasient innlegges om natten og blir operert. Det kan virke meningsløst for kirurger å ha vakter her.

Grunnen til mangel på arbeidskraft i helsevesenet er mest arbeidspresset. Selv helseministeren mangler forståelse for forskjellen mellom kontorjobb og yrker hvor der treffes mange beslutninger konstant. Vi blir alle sammen trett etter at vi har tatt mange beslutninger. For å forstå dette kan boken «Tenke, fort og langsomt» skrevet av nobelprisvinneren Daniel Kahneman anbefales.

Noe annet er at man kunne ha trodd at strømpriskrisen ville gi en pangstart til grønn energi, spesielt fordi verdens beste grønne strømkilde er vindmøller på land, ifølge FN. Hvis man har vært i Hirtshals havn, vil man kunne se fire vindmøller, som dekker behovet for el for 14.000 husstander, og da der kun er 2000 husstander i Hirtshals, blir der mye strøm til industri og havn. Hirtshals’ innbyggere har ønsket vindmøllene. Man ødelegger kun litt trær og busker når vindmøller skal bygges. Det er ingen grunn til å jamre, fordi områdene blir fine igjen, hvis man ønsker det. Antallet trær øker i Norge, så vi får mer natur, som det er nå. Bevaring av flott natur og bygging av vindmøller går bra i utallige land, fordi man bygger smart.

Tragedien i helsevesenet utfolder seg langsomt, og der er flere løsningsmuligheter enn her skissert, men den største grunnen til problemene er arbeidspresset. Tragedien med manglende billig strøm kan fortsette til 2028, for da kan havvindmølleparker være klar. Vindmøller på landjorden må bli løsningen nå.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.