Et punkt i avtalen er at Sverige skal sende tilbake såkalte kurdiske terrorister til tyrkiske fengsler der vi kjenner til at det foregår tortur. Erdogan har etter at avtalen ble inngått, tatt omkamp og forhøyet tallet til 73 og truer med å la være å sende avtalen til ratifisering i parlamentet om Sverige ikke innfrir kravet.

Hvem er disse 73? De er politiske flyktninger i Sverige. De ble kalt terrorister, men det er et tøyelig begrep. Det ble også Mandela kalt i sin tid. Hvis Sverige i nattens mulm og mørke sender ut disse menneskene, vil det blottlegge NATOs kjerne i all sin gru. Da vil ikke Sverige være et rettssamfunn. I Tyrkias fengsler finnes en rekke politiske fanger, journalister og menneskerettighetsaktivister. Pride og 8. mars-markeringer er forbudt.

Erdogan har vunnet alt. Tyrkia har de siste tiårene ødelagt flere tusen kurdiske landsbyer i eget område. Tyrkia invaderer og okkuperer deler av nabolandene Irak og Syria og har fått klarsignal fra NATO om å fortsette å utdype sin invasjon for sin «sikkerhet i kampen mot terrorismen». I Syria har Tyrkia vært alliert med IS, og de har på egen hånd forfulgt kristne og ødelagt en rekke kirker, ifølge Stefaniusalliansen. Tyrkia forfølger folkegruppa jesidier som IS tidligere utsatte for etnisk rensing fordi de var vantro. Nå skal Finland og Sverige igjen eksportere våpen til Tyrkia.

Et annet punkt i avtalen er at Sverige og Finland ikke lengre skal støtte de kurdiske organisasjonen PYD og YPG som var svært sentrale i kampen mot IS i Irak og Syria.

NATO har altså ofret kurderne i sitt behov for sikkerhet. Spørsmålet blir: Hvem vil NATO neste gang ofre for «sikkerheten»? Alt prat om at NATO er til for å beskytte liberale verdier som rettssikkerhet og frihet, ser ut til falle døde til jorda og avslører en sivilisasjon i sammenbrudd.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.