NM i sykkel – fratar befolkningen bevegelsesmuligheter