Vel og bra dette. De siste måneder har oljevirksomheten gitt 1000 milliarder i ekstrainntekter på grunn av høye olje- og gasspriser. Bruken av oljefondet er i år så langt ca 340 milliarder kr. Når vi er i en situasjon i dag at mange minstepensjonister, enslige forsørgere, uføretrygdede og lavtlønte sliter med å betale regningene sine, må en undres på hva Støre-regjeringen prioriterer. Ap har gått høyt på banen og reklamert med at de skal minske forskjellssamfunnet. Det motsatte har skjedd, og ser ut til å fortsette.

Regjeringen må begynne å vise handlekraft, hvis de er i stand til det? De som er minstepensjonister og uføretrygdede, må komme opp på EUs fattigsdomsgrense på ca 260.000 kr. Dette må være skattefritt! Så kommer selvfølgelig motargumentene. Dette blir for dyrt, dette har ikke landet råd til. Det koster, men en må også ta med i regnestykket at staten vil ta inn igjen mye av disse utgiftene, blant annet i moms.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.