Vi husker jo også at Senterpartiet gikk mot opprettelsen av barnehospice i 2020. Jeg synes derfor Andreas hus i Kristiansand fortjener rene ord for pengene. Vil regjeringen nå ha slike sentre eller ikke?

Regjeringen har med sitt budsjett vist tydelig hva de mener om sivilsamfunnet, og ideell og frivillig sektor. Den lange listen med øremerkinger som forsvinner uten varsel og med kort tid til å justere seg er en av tingene. Når regjeringen i tillegg kutter i de totale postene aktørene kan søke penger fra er det bare en åpenbar konklusjon – viktige tilbud for mennesker i sårbare situasjoner forsvinner. Det er nemlig ikke nok penger til å drifte videre på.

I regjering var KrF med på å øke bevilgningene til arbeidet med lindrende omsorg og behandling, og det er viktig å styrke arbeidet med både team i helsetjenesten og hospice-aktører slik at vi får bredde i tilbudet og sikrer at alle barn og familier får en god behandling og støtte i en krevende tid. For oss var det viktig å opprette barnepalliative team i alle helseregioner. Det vil bety masse! Men vi trenger et mangfoldig tilbud, og for noen kan det å være et annet sted enn hjemme være riktig og bra i en liten periode. For andre er det viktig å nettopp kunne være hjemme hele tiden. KrF mener at valgfriheten er viktig, og det gjelder også her. Derfor mener vi at det er bra både med barnepalliative team i alle regioner – og at disse fortsetter å styrkes, samtidig som vi har et eget senter for dem som trenger det.

I budsjettet for 2023 kutter regjeringen de 30,8 millioner kronene som var lovet i en 5-års periode frem til og med 2024. Det hører med til historien at man allerede har bevilget 90 millioner kroner til byggingen av senteret. Det er derfor absurd at man nå står i fare for å legge ned senteret før de i det hele tatt har åpnet dørene, og de 17 ansatte som skulle starte 1.november har fått begynt jobben sin. En ting er at regjeringen kuttet øremerkingen som gir trygghet og forutsigbarhet, men de har kuttet nesten 30 millioner kroner som hospicer og barnehospicer kan søke på.

KrF mener at vi ved å etablere barnehospice som kan være pårørendestøtte og avlastningstilbud sikrer et mangfold i behandlingstilbudet til barn. For oss var det også viktig å lovfeste en koordinatorordning, for å bedre koordineringen av tilbudet til familier som har eller som venter barn med sammensatt tjenestebehov. Det samme med avansert hjemmesykehus for barn og unge som vil bidra til at familier kan leve så normale liv som mulig, og at barn kan få mest mulig hjemmetid gjennom et liv med varierende sykdomstrykk. Tjenesten er etablert ved flere sykehus og organiseres på ulike måter, men kompetansen hos helsepersonellet må være spesialisert.

Det er fint å se at de gode tiltakene som KrF var med på i regjering følges opp, slik at alvorlig syke barn og deres familier sikres et godt tilbud. Men la også de ideelle kreftene som Andreas hus få lov til å bidra!

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.