Innlegget mitt er likevel ikke rettet mot fritak eller ei for deler av undervisningen, derimot media, sosiale medier, sentrale politikere og deres generelle og manglende respekt for meningsytringer. Og ikke minst retningen vårt samfunn har, om enn noe kort beskrevet i sitt innhold.

Det er et faktum at det koster å stå frem med sine ytringer slik hun og andre gjør. Ett eksempel ser vi i klimadebatten, det vil si medias manglende vilje til debatt. Fremtredende forskere og 25 prosent av Norges befolkning som ikke støtter IPCC, Stortingets og massemedia sitt standpunkt slipper ikke til, hverken i statskanalen eller hovedstrøms media. «Sannheten» om at jorden brenner opp grunnet våre handlinger er blitt fakta, uavhengig av spådommer som aldri slår til. Covid vaksinens bivirkninger er heller ikke oppe til diskusjon. Det har den forrige regjering lagt lokk på i 60 år. Dagens regjering har klart kunststykket med å klargjøre for ett tredje kjønn, samtidig som alle kjønn skal være representert med 40 prosent i selskapers styre. Litt utfordrende matematikk der i gården. NRK går litt lengre og har en video som heter «Visste du at det finnes sju kjønn». Når amming blir karakterisert som høyreekstremt, og 2 + 2 = 4 blir definert som hvit rasisme, så er det absolutt behov for å stille spørsmål om samfunnsutviklingen.

Meninger som ikke tilfredsstiller woke atavismens narrativ blir stemplet. Når argumentene ikke strekker til, kommer karakteristikkene.

Hatere, transfobe, nazister, klimafornektere og så videre er noen av betegnelser på meningsmotstandere. Det såkalte «mangfold og inkludering» gjelder kun dersom du er enig med dem.

Hvor er det blitt av den åpne debatten? Hvordan kan det ha seg at kjønnslemlestelse av barn er tillatt, men å hjelpe sitt egen barn eller medmenneske med å akseptere det biologiske kjønnet de er født med blir straffbart, ref. Konverteringsloven? Barn blir fortalt at de selv bestemmer, og det gjør mor og far overflødige. Den grenseløse friheten skal være gjeldende. Her må det være lov å uttrykke skepsis.

Derfor ber jeg deg som velger være med på å snu en samfunnstrend som blant annet er i ferd med å bryte ned familiens essensielle rolle. Og ikke minst et debattklima som i stor grad reduserer din ytringsfrihet og din grunnlovfestede rett til å tale fritt uten sensur og nedsabling fra meningsmotstandere.