Selvsagt koster det, men vi er utrolig glade for å se så mange som støtter opp under dette, og som synes det er helt på sin plass å løfte debatten som du gjør. Vi håper de mange også husker det når vi kommer til valgdagen den 11. september, for Kristiansand trenger personer som våger, vil og tør, som har evne, vilje og livserfaring, nettopp til å snakke for de innbyggerne som virkelig trenger det.

PP Kristiansand er selvsagt helt enige i at det er familien selv som skal ha definisjonsmakten. Vi er selvsagt også helt enige i at det må være lov å reagere og da stille de spørsmålene som du gjør. Små barn på 8-10 år, små barn på barneskolen, selvsagt må foreldrene ha lov til å løfte debatten. At enkelte «sabler» deg ned og tilegner deg meninger og holdninger som du ikke har sagt, at andre mener noe annet, og at noen politiske konkurrenter som vi hadde forventet støtte fra forholder seg passive, ja, det må vi akseptere, men vi toppkandidater i PP Kristiansand «heier» selvsagt på deg, for dette skal vi jobbe sammen om.

Og dette er noe vi i PP Kristiansand skal kjennetegnes for. Ikke kun i denne saken, men i alle saker, spesielt der hvor vi jobber for de innbyggerne som virkelig trenger det. PP er absolutt ikke autoritært, ei er vi heller ytterst på høyresiden som noen påstår. Vi har et program og forholder oss til det, som alle partier gjør, og vi definerer oss selv som blokkuavhengige. PP er et stort lag med god kunnskap og solid livserfaring, utstyrt med sunn fornuft. Faktisk har vi byens lengste og største valgliste på 63 personer. PP består av personer som vil, våger, tør og evner, noe som er helt nødvendig dersom vi skal få til en ny kurs for kommunen vår. PP skal være der for alle, fra vugge til grav, for barn, familie og pensjonist. Vi håper og tror at også innbyggerne ser hva vi vil.

I Kristiansand trengs det på flere felt helt nye måter å tenke på, og flere sektorer må se betydelige endringer, spesielt må toppledelsen ta grep, både politisk og administrativt. Det forplikter, og mange politikere svikter - dessverre. Viktigheten av å lytte til hva innbyggerne ønsker, må også skjerpes. Fra vår side mener vi at det er en plikt å stille spørsmål og løfte debatter, det gjør et samfunn bedre. Kommunen skal være til for innbyggerne og næringslivet, ikke motsatt. Folkevalgte skal være innbyggernes ombudskvinner og ombudsmenn. Samfunnet bygges nedenfra, hvor familien og individet skal prioriteres først. Lokalsamfunn, bydeler, idrettslag, organisasjoner, nabolag og mer skal også prioriteres, basert på behovene til de som bor og opererer der. Primæroppgavene må leveres først.

En ny kurs vil på noen felt kreve større omveltninger. PP skal være der, vi skal våge og vi vil løfte debatten. Selv om mange andre lukker øyne og ører, så mener vi bl.a. at unødvendige og snobbete prosjekter som bom- og byvekstpakke må bort. Enkelte kostnader må reduseres. Vi må også se nærmere på hva kommunen faktisk skal drive med. PP vil bl.a. kreve «Milliardpakka», vi vil da ha en «Omsorgspakke» og en «Skolepakke».

Flere av våre politiske konkurrenter sier dette er umulig. Vi er helt uenige, om man vil så får vi det til, men det krever selvsagt prioritering. Ikke minst er vi avhengige av innbyggernes støtte og da også deres stemmer. PP vil ta tak for alle, men spesielt for de innbyggerne som virkelig trenger det. Igjen er det tid for valg, igjen kan du være med på å legge en ny kurs og en ny retning for kommunen vår. Om du ønsker endring, så er tiden inne til å si fra - bli med og våg! Hva vil du? Ja, da vet du hva du må gjøre. PP er klare, vi gleder oss, fordi vi bryr oss.

Svein-Harald Mosvold Knutsen, ordførerkandidat

Roy Fardal, 2. kandidat

Sissel Mosby Nilsen, 3. kandidat

Bernt Erik Olsen, 4. kandidat

Åse Gunn Mosvold Hogga, 5. kandidat

Jørgen Pettersen, 6. kandidat

Heidi Pedersen, 8. kandidat

Svein Mykland, 9. kandidat

Else Uleberg, 10. kandidat