Er den største fare måten de behandler de som allerede bor, eller bodde, i områder der nybyggere arrogant og voldelig trenger seg frem? Er den største faren for Israel en problemløsning som består av massive bølger av vold, død og terror, blodig hevn, mot alt og alle? En fremgangsmåte som ikke skaper annet enn grobunn for ny terrorisme, nytt hat blant mennesker som ikke lenger har noe å tape? De har allerede tapt alt, ingen ting å leve for. Deres liv ligger igjen i ruinene sammen med knuste rester av kjæreste, slekt og venner.

Hva ser Israel for seg de kan oppnå med denne fremgangsmåten? Hvor lang tid tar det før denne jorden, disse ruinene som er gjennomsyret og gjødslet av blod fra venner og familie, får en ny generasjon terrorister til å gro frem? Er det mulig å skape fred der venner og slektningers blod gir næring til hat, hevn og terror?

For meg blir denne massive bølgen av vold, fra begge sider, ikke annet enn tegn på avmakt, blandet med de verste og mest negative egenskaper som ligger i oss mennesker. Jeg hadde ventet mer av et sivilisert land. Sivilisert? Det kan virke som en overdrivelse å kalle verden sivilisert når vi ser hvordan vi farer frem på kloden her. Heldigvis, det finnes lyspunkt, personer som faktisk fortjener en fredspris. Vi ser opp til dem, reiser oss, hyller dem. De blir religiøse forbilder, samfunnshelter som hylles i historiebøkene. Likevel går vi videre i samme gamle spor, i beste fall med en minimal utvikling mot det vi kan kalle en sivilisert verden.

Det hender jeg lurer på hvorfor det er så få av dem blant politikere og statsledere. Eller kanskje det bare virker sånn? Blir stemmene deres overdøvet av larmen fra bomber og kanoner? Overdøvet av de som tramper tyngst, og roper høyest, i maktens korridorer, der egen vinning kanskje står over andre menneskers lidelse? Blender de oss med ord og løfter, gjør oss små mennesker blinde for hva en god verden virkelig trenger for å eksistere? Er det sansynlig at de kan rede sine egne sårt savnede ved å bombe sønder og sammen stedene der de gjemmes? Kalkuleres det kynisk med at gislene er tapt? Finner de noen i live er det en bonus, men gislene kommer i annen rekke, et akseptabelt tap? Først kommer hevnen, skrekkveldet som skal få alle fiender til å krype sammen i redsel, aldri mer yppe seg. Har det noen gang fungert? Er dette veien til fred?