Sammenlignet med resten av landet kan det virker som vi har fått en litt mildere variant av foretaksinfeksjonen som har bredt seg i landet.

Dette er også et klart eksempel på at politikerne har abdisert, men denne gangen er det Stortinget som er blitt forledet, eller villedet, til å lage et system som går på helsa løs, både for sykehusene selv og for alle som trenger medisinsk behandling.

Igjen har jeg en mistanke om at det er ideologi som ligger bak, og Stortinget har tydeligvis ikke forstått hva slags misfoster de skapte. Man skal liksom leke at offentlige sykehus er en hvilken som helst privatbedrift, noe som har ført til økning av sykehusbyråkratiet og sterk reduksjon av sykehusplasser. Dette fører til den absurde situasjonen at det er foreslå å redusere med 150 sykepleierstillinger. Det kan fort bli flere når de som er igjen sier opp på grunn av arbeidsbelastningene.

Politikernes maktesløshet vises klar når Stortinget bestemmer at det for eksempel skal satses på psykiatri og foretakene svarer med å skjære enda mer ned på behandlingstilbud. En skulle jo tro at når Stortinget har sagt sitt, skulle offentlige foretak følge vedtakene.

Det er da jeg får en stygg mistanke om at sykehusforetakene er opprettet av hensyn til fri oppstart av private sykehus, som både kan tilby bedre lønn og arbeidsforhold, og sannsynligvis ingen nedskjæring. Det er nok en ubegrunnet mistanke, men slik utviklingen er kan en begynne å lure.

Derfor er det på tide at politikerne i Agder fylkeskommune gir et tydelig signal om at de ikke vil ha det slik mer, og gir beskjed om at det er på tide å gjenopprette den politiske styringen med sykehusene.

Hva mener du? Du kan sende et debattinnlegg til debatt@fvn.no

Innlegget må være minst 1000 tegn, og kunne stå for seg selv.

Les mer her om hvordan du skriver et godt debattinnlegg.