Hverken Mathias Bernander eller jeg vil sparke Å-konsernsjefen i baken. Enten det er ment bokstavelig eller i overført betydning. Det er ikke Steffen Syvertsen sin skyld at vi har høye kraftpriser på Agder. Og det er ikke han som kan gjøre noe med dem.

Nei, vi må nok dra til Oslo – både Mathias og jeg – om vi skal klare å gjøre noe med kraftprisene. Fordi de som faktisk kan gjøre noe med prisene sitter i regjeringen, og de gjør for tiden veldig lite.

Å skylde på Å Energi eller - for den saks skyld - kommunene i Konsesjonskraft IKS (KIKS), for de høye kraftprisene, blir helt feil. Det er ikke kraftselgernes sin skyld at kraftprisene er høye. Det er dagens kraftmarked som må endres. Og det er noe regjeringen både kan og bør gjøre noe med.

På Agder har vi etablert en politisk industrigruppe hvor ordførere fra alle regionene og fylkesordfører sitter sammen for å styrke grønn industriutvikling i fylket. Gruppen har flere forslag til hva som kan gjøres for å lette på kraftkrisen. Disse har vi sendt regjeringen. Blant de tingene vi ønsker regjeringen skal gjøre er: 1.Norge bør vurdere å sette krav til fyllingsgrad i kraftmagasinene, og ikke tillate netto eksport av energi (kWh) når fyllingsgraden blir for lav. 2.Kraftkablene må betale for overføringstap (marginaltap) de påfører det norske kraftsystemet. 3.Kraft fra fase to i utbyggingen av Sørlige Nordsjø II skal ilandføres til Norge.

Sammen med alle ordførerne i Region Kristiansand hadde jeg også forrige uke møte med både olje- og energiminister, Terje Aasland, og næringsminister, Jan Christian Vestre hvor vi ba om handling. På møtet la vi frem industrigruppas forslag. Og jeg vil følge dette opp med olje- og energiministeren personlig.

KIKS selger årlig 0,9 TWh. Det er mye. Men utgjør bare 7 % av all kraften som brukes på Agder. Om KIKS hadde valgt å selge denne kraften rimelig, slik Kai Aas-Hansen vil, kommer ikke det til å endre på kraftprisen for alle andre. Istedenfor å hjelpe 7% vil jeg og Mathias Bernander hjelpe alle. Derfor skal vi reise til Oslo.

Med det avslutter vi denne utvekslingen. Red.