Vassdragsvern, Syrtveitfossen skal ikke ødelegges!