Han karakteriserer vedtakene om dette i Stortinget som dumme.

Men Frp har vært med på dumskapen; de har faktisk vært de dummeste av alle! Partiet beinflyr nå fra den politikken partiets egne energiministre satte i kraft, altså den politikken som har gitt skyhøye strømpriser her til lands.

Statnett sendte i 2013 en konsesjonssøknad om å få tilrettelegge for de to store sjøkablene Nord Link til Tyskland og North Sea Link til Storbritannia. Daværende olje- og energiminister Tord Lien (Frp) godkjente søknaden i 2014. Nå veit vi at disse kablene importerer de høye strømprisene til Norge.

Det er den samme Lien som nå huskes først og fremst som energiministeren som ville ha mye høyere strømpriser her til lands. Sommeren 2015 skrev Liens statssekretær, Kåre Fostervold fra Frp, under en avtale med en rekke land (Tyskland og Frankrike, blant andre) som skal sikre at landene ikke regulerer sin krafteksport av hensyn til prisnivået.

I avtalen legges det sterk vekt på (We stress) at landene «ikke vil begrense grenseoverskridende handel med elektrisitet, heller ikke i tider med høye priser som reflekterer markedsknapphet, og vi vil følge EU-forskrifter om grensehandel med respekt for å sikre systemet.»

Tord Liens etterfølgere som energiministere, Terje Søviknes, Kjell-Børge Freiberg og Sylvi Listhaug, var alle energiministre i Solberg-regjeringa fra Frp, og styrte stort sett norsk strømpolitikk fra 2013 til 2020.

Mot denne bakgrunnen lyser Frps overskrift på landsmøte-uttalelsen grelt: «Norge må sikre full suverenitet over norske energiressurser». I første setning omskriver partiet sin historie: «Fremskrittspartiet har alltid vært opptatt å ivareta Norges suverenitet i forbindelse med forvaltningen av våre naturressurser.»

Frp har tvert i mot vært pådrivere for å binde, og har bundet, Norge til det europeiske, markedsbestemte prisnivået på strøm. Det er dette som er sannheten om Frp og de høye strømprisene. Listhaug sier: «Det er vanlig folks tur til å bli flådd». Det er sant, men hun er medansvarlig for denne flåinga.

Kilde: Eva Nordlund i Nationen 29/4: «Frp tverrsnur i Acer – saken».

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.