Jeg har bodd i alle de tre kommunene, Søgne, Songdalen og Kristiansand, alle ga meg den hjelp som en kommune er til for, men "hjertet" ligger til stedet du bor, ikke fylke eller kommunen.

Vi bodde en stund på Try, i Søgne, her kunne du få "hjertet" til stedet og menneskene som bodde der!

Debatten om splitting av storkommunen er vanvittig, sær og pinlig for landsdelen! Bruk 400 mill. på noe annet!