Vi i Eldreombudet oppfordrer derfor partiene til å ha eldre kandidater med i toppen av listene til kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023.

Eldre utgjør en stadig større del av folket. Over en million nordmenn er nå alderspensjonister. I god demokratisk ånd er det viktig at eldre er godt representert i politikken.

Livserfaringen, perspektivene og interessene til eldre må komme fram der ressursene blir fordelt.

De politiske prosessene og vedtakene blir bedre når et mangfold av stemmer er med. Det er viktig at folkevalgte organer speiler bredden i befolkningen – både når det gjelder kjønn, bakgrunn og alder.

Aldersfordelingen i dagens kommunestyrer er ulik aldersfordelingen blant dem som har stemmerett.

I dag er aldersgruppen 40–69 år overrepresentert i kommunestyrene. De over 70 år og de under 40 år er underrepresenterte. Aldersgruppen 70+ er mindre representert enn de under 40. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Vi oppfordrer partiene til å spørre eldre om å være kandidater og å plassere dem i listetoppen. Minst like viktig er det at eldre sier ja når de blir spurt om å stille til valg.

Ved å ha eldre med i toppen av listene vil partiene sende et viktig demokratisk signal: Eldres stemmer trengs også i lokalpolitikken.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.