Kristiansand bystyre har flest representanter med bostedsadresse i gamle Kristiansand. Naturlig nok. I hverdagen vår betyr det at saker som berører bydelen Søgne bestemmes av byfolk, ikke søgnefolk. Er det vanskelig å forstå at det kan oppleves feil?

Ville kristiansandere godtatt at utviklingen av Lagmannsholmen ble styrt fra Søgne?

Det er betryggende å vite at det blir en bærekraftig økonomi i den nye Søgne kommune. Forkjemperne for storkommunen terper på tall og tjenester. Spesialiserte medisinske tjenester når man trenger det. Flertallet i bystyret vil nå legge ned Kløvertun, kommunens eneste spesialiserte rehabiliteringsinstitusjon. Andre høydepunkt fra budsjettforslaget for 2024 er sykkel- og gangsti på Flekkerøya, hage på Odderøya og privatisering av Kilden P-hus (med høyere priser), ved det bilbaserte tilbudet i Kulturkvartalet. Hvordan forbedrer dette søgnefolks hverdag? Ja til Søgne i Kristiansand får ikke mye drahjelp fra bystyret.

Man kan snakke om tall og tjenester til man blir blå (ikke sunt i lengden), men kjernen er selvråderetten med mulighet til å bestemme selv.