Jeg er ikke i tvil om hva jeg kommer til å stemme. I dagens kommune er alt langt ifra perfekt, og det er sikkert flere som har eksempler på ting som ikke fungerer maksimalt.

Men jeg mener at det er gått for kort tid. Fire år er ikke lenge, og faktisk scorer Kristiansand kommune høyt på Kommunebarometeret. I kommunebarometeret måles kommunens tjenester på 150 forskjellige punkter. I 2022 var Kristiansand den 12. beste kommunen og best av alle store byer i Norge. De tre gamle kommunene har ikke vært i nærheten av dette tidligere.

Så kan det godt være at enkelte tjenester scorer mye dårligere og at vi finner flere eksempler på dette, men det vil en jo gjøre i alle kommuner, og det er jo godt å ha noe å strekke seg etter.

Songdalen kommune var en kommune som ikke hadde store økonomiske rammer å drive med før sammenslåingen. Jeg satt i kommunestyret de åtte siste årene og var med på budsjettforhandlingene hvert år. Det var en drift fra hånd til munn med lite rom for utskeielser.

Ja vi hadde en god eldreomsorg, en av de beste. Men den var ikke bærekraftig i lengden. Budsjettet gikk i minus i flere år.

Når det gjelder skolen i Songdalen kommune, så var det også en het potet i alle forhandlinger. Både skolestrukturen i Greipstad og ungdomstrinnet i Finsland.

Etter å ha vært leder i de fire siste årene i Tjeneste- og levekårskomiteen, er jeg helt sikker på at både Rosseland skole og ungdomstrinnet i Finsland er tryggere i Kristiansand enn i Songdalen kommune.

Det var flere prioriteringer vi gjorde i komiteen som rett og slett handlet om å klare å få utført lovpålagte tjenester.

Det var flere prioriteringer vi gjorde i komiteen som rett og slett handlet om å klare å få utført lovpålagte tjenester.

Songdalen kommune hadde over 70 forskjellige samarbeidsavtaler med Kristiansand kommune for å klare å drive alene.

Når en er en liten kommune, så er det vanskelig å få kvalifiserte folk i ledige stillinger. Songdalen var heldige og hadde ansatt psykologer, det slet Søgne med å få tak i. Men for eksempel logopeder hadde Søgne kun to av, mens vi ikke fikk ansatt noen. Barn i barnehage og skole fikk ikke den behandlingen de trengte, men nå får de det.

Barn i barnehage og skole fikk ikke den behandlingen de trengte, men nå får de det.

Vi har i dag en skole som ser eleven og gir målretta hjelp til hver enkelt elev. Før sammenslåingen var det mer hele klassen som ble sett. Det er helt forferdelig at elever gikk ut av ungdomsskolen uten å kunne lese å skrive. I dag skal ikke det skje, og det er flere enkeltvedtak for opplæring. Det er dyrt for skolen, men mye billigere for samfunnet i årene fremover.

Kristiansand kommune ser lokalsamfunnet og gir god støtte.

Kultur og idrettslag får mer tilskudd i dag enn de gjorde før. Velforeninger får mer penger til opprustning av lekeplasser og fotballbaner. For Songdalen som bydel så har Greipstad idrettslag fått en egen fotballhall på Hortemo, og vedlikehold på stadion er blitt mye bedre.

De satser videre på ungdomsklubben på Noden.

Opp Svarttjønnheia bygger kommunen ny gang- og sykkelsti, og det er kommet gangvei fra Svarttjønnheia til badeplassen Gratjønn. Nye toaletter på Gratjønn og Stemtjønn er også bygget. Og i Finsland bygges det ny aktivitetspark i Kilen.

Og både i Songdalen og Søgne satser kommunen på rehabilitering av VA-grøfter. Det er nødvendig etter et etterslep som er kjent i de fleste kommuner i landet. Vi har sett gravingen på Tangvall de tre siste årene, og satsingen vil fortsette.

Det er ingen hemmelighet at de som markerer seg mest i Songdalen for å få kommunen tilbake, er folk som er over gjennomsnittet i alder, for å si det sånn. Men er det riktig at det er disse som skal bestemme fremtiden til Songdalen de neste 60 år?

Nei, det er jo ikke det.

Husk å stemme iløpet av uke 4 og 5. Husk å stemme for en fremtid i sammen.

Godt valg.