Denne veien har blitt selve eksempelet på det verste som kan skje når fart settes foran trygghet i trafikken, ledsaget av politisk handlingslammelse. For det er ingen faktabasert logikk i at fire felt er eneste mulighet til trafikksikkerhet på E39. Tvert i mot.

Forskning fra Statens vegvesen viser at det finnes mer treffsikre trafikksikkerhetstiltak – som redder flere liv enn å bygge firefelts motorvei. I tillegg koster det mindre.

Når bygging av firefelts motorvei tar tid, lommeboka til samferdselsministeren er tom og naturkrisa er på trappene, da er det på tide å ta til fornuft. Heldigvis finnes det målrettede tiltak som vi har råd til, og som kan komme på plass raskt: midtdeler, robust rekkverk, tiltak for redusert fart og ombygging av farlige kryss. Disse tiltakene er i tillegg mer treffsikre!

I Miljøpartiet De Grønnes alternative transportplan finner vi 400 milliarder mer enn i regjeringens budsjett til slike trafikksikrende tiltak. Det skjer fordi vi anerkjenner at det viktigste ikke er flere felt – det aller viktigste er trygghet for dem som ferdes på veiene.

Når politikere gjør sport i å alltid kreve de flotteste, dyreste, mest naturødeleggende veiene, blir resultatet at de viktigste og mest treffsikre trafikksikrende tiltakene – veiskuldre, midtdelere, tiltak for lavere fart og bedre krysningspunkt – ikke blir realisert. Mange partier, blant annet Frp, Arbeiderpartiet og Høyre, opererer med nullsumspill; enten fire felt eller ingen forbedring på E 39. Dette har vi ikke råd til – det koster liv!

Firefeltsvei er ikke den eneste veien til målet. Vi har ikke lengre tid til å vente på regjeringa og Høyres evige drøm om råflotte veier. Vi må få på plass de tingene vi vet redder liv; veiskuldre, midtdelere og tryggere krysningspunkt. Det koster ikke milliarder – men det koster politisk vilje. Kanskje tør flere partier åpne for det nå?

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.