Jeg er glad for at vi endelig har en regjering som prioriterer å styrke beredskapen og å få ned forskjellene på tvers av folks inntekt og hvor vi bor.

Dessverre opplever Norge, i likhet med store deler av verden, en prisvekst vi ikke har sett maken til siden 1980-tallet. Prisveksten kommer av råvaremangel, forsinkelser i vareflyt som følge av stor etterspørsel etter korona og ikke minst krigen i Ukraina. Dagens strømpriser er også et resultat av en for stor utbygging av eksportkapasiteten til Europa. I motsetning til hva Brovig kan se ut som å mene, så er ingen av disse årsakene noe som har blitt vedtatt av dagens regjering.

Regjeringen fører tvert imot en politikk for å dempe prisveksten og å gi folk med under 750.000 kroner i inntekt og distriktene et løft. Prisvekst er dessverre oppskriften på økende forskjeller og mer sentralisering. Vi skal ha mindre forskjeller og mer liv over hele landet.

Derfor styrker regjeringen forsvaret vårt, matberedskapen vår og den sivile beredskapen. Derfor kutter vi skattene for de med under 750.000 kroner i inntekt med 4,5 milliarder kroner. Derfor reduserer vi maksprisen for barnehager, gjør det gratis å ha et tredje barn i barnehage, gir alle førsteklassinger 12 timer gratis SFO. Derfor øker vi pendlerfradraget og fagforeningsfradraget.

Vi kutter oljepengebruken med 18 milliarder kroner. Forrige regjering hadde i motsetning for vane å øke oljepengebruken med et tilsvarende beløp fra år til år – før koronapandemien. Dette gjør at vi må gjøre kutt som gjør vondt, eller sette gode prosjekt på vent. Opposisjonen kan derfor enklere finne noe å kritisere.

Likevel må også de finne inndekning for omtrent 100 milliarder kroner i økte utgifter til drift av velferd, utbetaling av pensjoner, mottak av flyktninger og strømkompensasjonsordninger for husholdninger, næringsliv, landbruk, veksthusnæringene, kirkene, idretten og frivilligheten.

Vi har valgt at de som har mest, må bidra mer. Med et stramt økonomisk statsbudsjett imøtegår vi prisveksten. Med tydelige prioriteringer løfter vi barnefamiliene og de med under 750.000 kroner i inntekt. For de trenger det mest. I tillegg styrker vi beredskapen og de viktige hverdagstjenestene.

Slik bygger og trygger vi hele Norge i 2022, og i tiden som skal komme.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.