I Fædrelandsvennen (Fvn) 18. november kan vi lese en artikkel om økning i biltrafikken i Kristiansandsområdet på totalt 5 prosent i løpet av de siste 6 år.

Man kan lure på hvor stor del av økningen som kommer fra gjennomgangstrafikken? Eller om det totale klimagassutslippet fra bilparken har økt eller minket i perioden 2016 - 2022? Hvorfor skal en by i vekst binde seg til nullvekst i trafikken? Vanskelig å vite når det ikke stilles kritiske spørsmål, og man kan jo lure på hvorfor Fvn ikke gjør det?

Så får ordføreren fremføre følgende løsning for å nå klimamålene:

«Det vil si betydelig bedring og utvikling av sykkelveier og en voldsom satsing på mer buss og bedre fremkommelighet for bussen, sier Skisland.»

Hvordan kan «en voldsom satsing på mer buss» faktisk gi en betydelig nedgang i klimagassutslippet? Her trenger vi dokumentasjon fra ordføreren!

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.