Når det gjelder behov for et landsdekkende tilbud innen barnepalliasjon, så sier fagpersoner og de fleste pårørende nei til et slikt tilbud, men at det heller bør satses på kompetanse innen barnepalliasjon ute i distriktene.

Jeg tolker Erna Solbergs uttalelse angående Andreas Hus at hun fremdeles synes det er behov for et landsdekkende tilbud, samtidig som hun beklager pengebruken. Tolker jeg henne rett?

I såfall så mener jeg at hun har latt seg påvirke for mye av lobbyister.

Jeg håper at våre politikere tar lærdom av denne saken og forbedrer de demokratiske prosessene slik at ikke misbruk av offentlige midler skjer lengre.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.