Gledelig for reiselivet i hele Sør-Norge, jubler leder Hege Julianne Nevestad i Visit Sørlandet. Det vil styrke hele regionen som destinasjon, sier hun, og det er man veldig enige om. Holland Norway Lines nye fergeforbindelse til Nederland samt Color Lines ferjer krever antagelig realisering av et ferjeleie 3 i havna. Plassproblemene blir etterhvert prekære, og da blir det aktuelt med utvidelser. Noe arbeidende styreleder i Kristiansand Havn, Kjell Eirik Haavold ytrer ønske om.

Selv om vanskelige grunnforhold i Topdalsfjorden gjør at havna taper 26 dekar fordi man ikke kan utvide så langt ut i sjøen som man opprinnelig ønsket, finnes alternative muligheter for arealutvidelse.

Havnas plan- og utviklingssjef Odd-Leif Berg stiller spørsmål om Kristiansand Havn har nødvendig økonomisk bæreevne til endring av planlagt utbygging.

Kan man ikke ganske enkelt flytte kontainersegmentet til Kongsgård/Vige uten foreløpig inngrep i Ringåsen?

Kristiansand Havn oppnår større areal kun ved flytting sammenlignet med dagens begrensninger i sentrum. Med mulighet for utvidelse og vekst. Noe reiselivsbransjen erfarer. Det bør også næringsliv med tilknytning til maritim virksomhet oppleve.

Hva mener du? Du kan sende et debattinnlegg til debatt@fvn.no

Innlegget må være minst 1000 tegn, og kunne stå for seg selv.

Les mer her om hvordan du skriver et godt debattinnlegg.