Tallene har jeg hentet fra Statistisk sentralbyrå og avrundet selv.

Norge har knyttet seg til det europeiske auksjonssystemet for kjøp og salg av elektrisk kraft og det betyr i praksis at alle strømleverandører krever samme pris som kjøpernes høyeste tilbud. Jeg skjønner at det kan være nyttig å importere strøm i tørrår og selge overskuddskraft når den produseres, men energiloven pålegger norske nettleverandører å forsyne norske forbrukere først. Derfor bør norske myndigheter trekke det norske årsforbruket på 125 TWt ut av det europeiske auksjonssystemet, fordi det altså ikke er til salgs utenfor Norge. Resten av strømproduksjonen, 15 til 25 TWt, bør selges for best mulig pris, slik som i dag, for å sikre at vi kan fortsette å kjøpe strøm i tørrår og andre kriser.

Når norsk produksjon øker i årene som kommer, bør vi selge alt vi ikke trenger selv. Det vil vi tjene godt på. Prisen på norsk innenlands strømforbruk bør selvsagt bestemmes på en innenlands strømbørs eller auksjon, slik som det hele begynte for mange år siden. Overprisen på nødvendig importert strøm fra utlandet, kan fordeles av myndighetene på beste måte. Det blir ikke så stor merkostnad på 6 TWh som vi importerte i 2021.

Den løsningen som jeg har skissert med svært bred penn, vil sikkert møte juridiske og praktiske innvendinger. Kanskje kunne det være en passe utfordring for Storting og regjering å ordne for oss?

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.