Takk for at dere er med!

Jeg registrerer at det stadig finnes noen som mener at vårt demokrati ikke skal romme så mange som mulig. Slike holdninger bidrar til å svekke tilliten til det styresystem vi er avhengige av.

For hva er alternativet?

Et demokrati der de store knebler de små, mens de sitter i sin stue hvor de tenker stadig mer likt og ensretter samfunnet mot individets muligheter, kreativitet og forsøk på bidrag til kollektivets lykke?

Vi må erkjenne at NKP ved sin valgliste også vil representere en gruppe i samfunnet som ønsker demokrati – og ikke de diktaturene som kommunismen kjennetegnes ved. De skal saktens få en knallhard pedagogisk oppgave når de skal forklare velgerne hvordan kommunisme i disse tider kan komme til utrykk som redskap for felleskapets nytte og glede.

Lykke til med det også. Jeg skal virkelig lytte med nysgjerrighet.

Så kan man selvsagt gjerne drøfte partienes styringsevne etter at valglistene nå oppfyller kravene for at velgerne nettopp skal ha et godt utvalg å velge i.

Jeg synes Jan Oddvar Skisland viste stor demokratiforståelse da han signerte for den såkalte Kleppelista.

Vi står altså i en situasjon hvor vi med stolthet kan si at vårt lokale demokrati i består av gledelige 19 demokratiske valgmuligheter.

Det er norgesrekord!

Og dermed noe vi sørlendinger har all grunn til å være kjempestolte av!

Jeg ønsker alle partier og velgere lykke til med valget. Så håper jeg at flest mulig blir representert, og at styringen går til den eller de som viser størst evne til å videreutvikle demokratiet fremfor å begrense det.

Innlegget er forkortet. Red.