Den viser at nordmenn stiller seg mer tvilende til EØS-avtalen enn på lenge. Tidligere EØS-målinger som Klassekampen og Nationen har gjennomført har det siste året har vist den samme tendensen.

Når 46 prosent av de spurte svarer ja til om de ville ha stemt for å beholde EØS-avtalen i dag, så må vi faktisk helt tilbake til 2012 for å finne så lavt tall i KK og Nationens målinger.

Dog må det sies at den aktive motstanden mot EØS-avtalen ikke vokser, da 23 prosent svarer nei til EØS-avtalen, 28 prosent svarer vet ikke og 3 prosent ville ikke stemt.

Når et reelt alternativ til EØS-avtalen kommer i utredningen som det regjeringsoppnevnte EØS-utvalget legger fram rett etter påske, blir valget enda lettere å ta for alle som er usikre og ikke har gjort seg opp en mening i dag.

Det som er sikkert er at motstanden mot norsk medlemskap i EU fortsatt er stor. Norstat har også spurt om dette i meningsmåling for Dagsavisen. 26 prosent sa ja til norsk medlemskap. Dette er lavere oppslutning enn det Sentio har målt de siste årene. 49 prosent svarer nei. 22 prosent vet ikke, og 3 prosent ville ikke stemt.

Disse tallene er noe å tenke over både for statsminister Jonas Gahr Støre og Venstre-leder Guri Melby.

Nei til EU må fortsatt stå på og kjempe for vår sjølråderett og vårt folkestyre!