Det mest påfallende og skremmende under dagens generelle oppløsningsdebatt av storkommunen er Arbeiderpartiets og Høyres gjennomgående uteglemmelse av at det faktisk også har vært lokaldemokrati både i Søgne og Songdalen.

Når storkommunen ved de nevnte partiers representanter snakker om overkjørt lokaldemokrati i storkommunen, ved at kommunaldepartementet nå har ute til høring en endring i inndelingsloven som skal muliggjøre en folkeavstemning i Søgne/Songdalen, ser det ut til at representantene har glemt at både Søgne og Songdalen hadde et velfungerende lokaldemokrati før tvangssammenslåingen.

Vi kan forsikre de nevnte representanter at både Søgne og Songdalen utmerket godt vet hva det betyr å bli overkjørt og ignorert. Derfor er det ekstra påfallende å høre argumentasjonen til formannskapets flertall når alle vet at oppløsningssaken faktisk kunne vært løst med litt velvilje av de to store partiene.

Når vi også registrerer et giftig og problemforsterkende ordskifte, med nedlatende karakteristikker og unødige reaksjoner, blir situasjonen unødvendig fastlåst. Slikt skaper en økt polarisering vedr delingssaken. Her har alle politikere i både formannskap og bystyre et ansvar for at ordskifte, kroppsspråk og generelt debattklima foregår innenfor anstendighetens grenser.

Allikevel øker avstanden mellom enkelte politikere og velgere unektelig. Det har kun med manglende kommunikasjon og fingerspitzgefyhl å gjøre. For saken kunne ved deres velvilje vært ute av verden for lenge siden. Igjen handler det om å lytte til folket.