Jeg er 17 år og bor ved Vollevannet i Kristiansand. Like ved der inngangen til E18 Ytre Ringvei kommer til å være. Ringveien er et prosjekt av Nye Veier AS som går ut på å bygge en 10 kilometer lang firefelts motorveitunnel. Tunnelen skal gå fra Vige til Grauthellerkrysset. Dette er et katastrofeprosjekt for klima og miljø!

For det første så vil denne veien gjøre det mer attraktivt å kjøre bil i Kristiansand, og å kjøre fra Stavangerormådet til Oslo. Det er ikke det vår verden trenger nå, midt oppi klimakrisa. Veien har en planlagt anleggsfase på 4,5 år.

Det vil si at selv ved byggestart i morgen vil ikke veien stå ferdig før tidligst sommeren 2028. Dette er bare 2 år før Norges klimagassutslipp skal være kuttet med 50 %. Da er det ikke riktig av politikerne å legge til rette for mer biltrafikk. Å bygge ut E18 Ytre Ringvei er å planlegge for en framtid vi ikke ønsker.

Et annet problem ved veien er det enorme avfallet en så stor tunnel vil medføre. For å gjøre vondt verre så er det planlagt å dumpe dette avfallet i noen tjern i Vågsbygd. Dette vil medføre en stor skade på økosystemene i området. Det er skuffende, spesielt nå som naturkrisen i Norge har blitt satt på dagsorden via artikler som «Norge i rødt, hvitt og grått» (NRK, 2024).

Norge har nettopp signert en internasjonal avtale der vi binder oss til å verne 30 % av all natur og restaurere 30 % av all ødelagt natur. Da er det på ingen måte tida til å bygge kilometervis med vei og kaste søppelet i naturen. Som ung miljøaktivist så føles avtalene og løftene om klimahandling tomme når de konstant etterfølges av inngrep som alltid nedprioriterer miljø.

Heldigvis så er det ikke bestemt at veien skal bygges ut enda. Frem til 17. februar 2024 så er saken på høring før den skal stemmes over. Veien kan, og må for miljøets skyld, stoppes. Jeg håper politikerne husker det ansvaret de har for å etterlate oss unge en verden det er mulig å leve i, og det innebærer å gjøre store tiltak i møte med klimakrisa, samtidig som vi tar vare på naturen i kommunen.