Det er bare et svar på dette, og det er å forebygge vold med tidlig innsats i skolen, lav terskel for å delta i organisert aktivitet og idrett, og gi skolene mer ressurser slik at de kan ansette flere miljø arbeidere og sosiallærere.

Vi må også vurdere om kriminell lavalder bør strammes inn og gi politiet viere fullmakter til å anholde, ransake og arrestere de som begår vold. Jeg mener at det er naturlig å vurdere om kriminell lavalder på 15 år er nok.

Vi har også høyere antall barnevernsinstitusjoner i Agder enn resten av landet, og dette bidrar også til at volden er normalisert i Kristiansand.

Politikere har også et ansvar, man bør unngå å bosette innvandrere fra grupper som er i konflikt med hverandre. I tillegg så må vi innføre tv-overvåkning i kvadraturen slik at man kan identifisere og straffeforfølge alle voldshandlinger.

Kampen mot vold, gjengkriminalitet og økte resurser til politiet blir viktig å kjempe for i Kristiansand. Frem til nå har vår naive og svake politiske ledelse feid dette under teppet, og nektet å snakke om volden som begås mot kvinner, barn og unge i sentrum og på skolene våre. I helgen kunne vi lese i Fædrelandsvennen at ei 15år gammel jente ble slått og sparket mens hun lå på bakken i parkeringshuset under torvet. Dette er noe som aldri skal skje, og harde virkemidler for å forebygge nye hendelser er nødvendig.