Det at vi sikrer et seriøst arbeidsliv, handler også om levekår og likestilling. Vi vil sikre at alle arbeidstakere blir behandlet skikkelig, får lønna si og har en forutsigbar arbeidsdag. Vi opplever også at mange i næringslivet er opptatt av dette, og vil være med å sikre et anstendig, seriøst arbeidsliv.

Agder fylke investerer for nesten 800 millioner bare i 2023 innen bygg og samferdsel. Da må vi sikre oppfølging og kontroll. Vi vil derfor ansette en koordinator til oppfølging/kontroll ute på bygg og anleggene. Agder bør gå foran som et godt eksempel på at det satses på seriøse arbeidsforhold, og vi kan gjerne samarbeide med kommunene om en slik stilling.

For Fellesforbundet er kampen for et seriøst arbeidsliv en kamp vi fører hver dag. Vi er derfor særdeles fornøyde med at disse partiene støtter og ikke minst har forstått hvor viktig det er å kjempe for et seriøst og organisert arbeidsliv. Det har vært jobbet mye og lenge for å innføre gode retningslinjer og regelverk i kampen mot useriøse aktører, men fortsatt savner vi flere gode virkemidler/ressurser for å følge opp at regelverket blir etterlevd.

Det handler om kampen for et rettferdig arbeidsliv, arbeidet mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Vi støtter derfor fullt og helt forslaget om å ansette en koordinator som kan jobbe med oppfølging/kontroll av bygg og anleggsplasser i Agder.

Fair Play Agder sier i sin årsrapport for 2023 at arbeidslivskriminalitet koster samfunnet i Norge flere 10 talls milliarder hvert året. Videre kan vi lese at det så langt er vanskelig å konkludere sikkert med hvor stort problemet er på Agder, men erfaringene Fair Play Agder har gjort så langt levner ingen tvil om at vi har store utfordringer.

Problemene synes å være størst i bransjer/fag som krever lite eller ingen kompetanse. Siden oppstart av Fair Play Agder oktober 2020 så er det behandlet ca. 250 saker. FPA avdekker flest ulovligheter knyttet til svart arbeid og lønnstyveri, hvor de fleste offer er utenlandske arbeidere. Det er ansatte som ikke kjenner sine rettigheter, og er «glad for å ha en jobb». Over 50% av sakene er knyttet til bygg & anleggsbransjen. Andre bransjer som dominerer er transport, renhold, verksted, velvære og restaurant.

Fair Play Agder har også flere eksempler på at useriøse aktører vinner frem i offentlige anbud i Agder. Det bør lyse en «rød lampe» når den som leverer det laveste anbud ligger langt lavere enn de øvrige.

Sakene som handler om lønnstyveri representerer store summer når mange ansatte over flere år ikke får den lønnen de skal ha. Da vil jo naturlignok virksomheten kunne legge inn lave anbud for de har «billig» arbeidskraft i forhold til konkurrenten.

Mange av sakene Fair Play Agder behandler er ikke lett å avdekke ved tradisjonelle kontroller, dvs. ved å innhente kontrakter, lønnslipper, arbeidsplaner mm. Det viktigste er å være ute blant de ansatte på byggeplassen, kontakte renholderne, sjåførene. Ved å snakke med disse får en gjerne helt andre opplysninger enn det sjefen har sendt inn av dokumentasjon.

Fair Play Agder konkluderer, med stor grad av sikkerhet, at så langt er det virksomheter i næringslivet i Agder som tjener millioner på arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, og at det er mange ansatte, i hovedsak utenlandske, som blir grovt utnyttet.

Det skal ikke lønne seg å være useriøs.

Vidar Andersen og Odd-Asle Abildsnes, Fellesforbundet avd 3, Agder Fagforening

Gro Bråten, Ap,

Mirell Høyer-Berntsen, Sv,

Birte Simonsen, MDG

Lisbeth Raanes Hansen, Rødt