De som kjenner meg, vet at jeg er nøye med slikt. Og begge artiklene mine ville jo egentlig være litt selvmotsigende, om jeg ikke hadde satt meg inn i nettopp dette: å bruke de rette navnene. Et synlig tegn på at jeg hadde det, kan jo være artikkelen min på nettsida 23. november, der overskriften og ingressen var slik: «50 øyer, holmer og skjær i Ogge(vannet)? Det sies gjerne at Ogge inneholder 365 øyer, holmer og skjær. Men stemmer det?»

Lenger nede i den artikkelen bruker jeg «Ogge» om vannet helt konsekvent. Padle- og turkartet som jeg viser til, er også benevnt «Ogge».

I artikkelen på nettsida – «oppdatert for 4 døgn siden» (pr. 1. des.) – som stort sett handlet om språk og skrevet med litt glimt i øyet, ser jeg i ettertid at jeg kom i skade for å skrive «Oggevannet». Men her er grunnen så enkel at der hadde jeg glemt å skrive det slik som sist: Ogge(vannet) – dette for å få fram for mer ukjente at det var selve vannet jeg mente, og den benevnelsen jeg altså brukte den 23.

Ellers setter jeg pris på området, det er bare nydelig, og jeg kan sterkt anbefale en sykkeltur rundt. Da passerer en nokså nær togstasjonen Oggevatn og lenger nede på østsida Buli, som jeg skjønner at du sannsynligvis har en tilknytning til. Men kan ikke du også telle øyer, holmer og skjær i Ogge og se hvor mange du får? Om det i offisielle og uoffisielle kilder står at antallet er 366, 365 eller 360, så kan det gjerne rettes opp.