Ofte blir viktige saker forskjøvet både ett og to bystyremøter fordi det rett og slett ikke blir forsvarlig å behandle dem dersom møtet blir forlenget. Har det en sammenheng med antall menn som igjen og igjen tegner seg til innlegg på talerstolen?

Da jeg møtte som vararepresentant for Miljøpartiet de Grønne til onsdagens bystyremøte la jeg plutselig merke til den ekstremt skjeve kjønnsbalansen på talerstolen. Da jeg begynte å telle, sjokkerte resultatet. Av 63 representanter som tok ordet i ulike politiske saker på kveldens møte var det 46 menn, og 17 kvinner. Altså – av alle innleggene på talerstolen ble 73 prosent av dem holdt av menn, og 27 prosent av kvinner.

Det er graverende tall. Spesielt med tanke på at bystyret består av 43 prosent kvinner. Kan denne skjeve kjønnsbalansen ha en sammenheng med bystyrets problem med å overholde møterammene sine, og komme gjennom sakskartet?

Misforstå meg ikke – menn har selvsagt en rettmessig plass i diskusjonen! Og mange av mennene på talerstolen hadde bra innlegg som belyste sakene vi behandlet godt. De beste hadde til og med forberedt seg. Men noen av dem gjentok momenter som var repetert av andre – de brukte lang tid før de kom til poenget – og de snakket ofte lenge (så lenge de fikk lov til av ordføreren).

Har kvinner samme oppførsel? Det mangler ikke på dyktige damer i bystyret i Kristiansand – mange av dem deltok på talerstolen selv. Jeg tror heller ikke problemet handler om at damene i bystyret vegrer seg fra å delta i debatten. Men de er kanskje opptatt av å komme gjennom sakslisten. Kanskje synes de også det er greit å stryke seg fra talerlisten når andre har nevnt poenget man selv var opptatt av å få frem. Kanskje er de til og med litt ryddigere i debatten – frastår fra personangrep og forsøker å holde seg konstruktivt til saken?

Det må være lov å spørre: hadde vi kanskje kommet gjennom hele sakslisten dersom bystyret hadde bestått av kvinner? Eller i det minste – dersom mennene i bystyret hadde kjent litt mindre på behovet for å ha ordet, mange ganger, i hver sak?

Jeg hadde selv gledet meg til å delta i debatten om gratis parkering for el-biler på Kilden. Den ble det selvsagt ikke tid til å behandle – for bystyrets tid var brukt opp.

Etter tellingen ble det ihvertfall klart for meg at noe av det mest effektive man kan gjøre i det neste valget er å velge flere bra damer inn i bystyret neste år. Da kommer vi til og med kanskje gjennom sakslisten. Kan et første steg på veien være å legge møtene på dagtid, slik at det blir enklere for særlig kvinner med barn i småbarnsalderen å møte? Vi tror det.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.