Jeg synes hver fremstilling av konflikten i Gaza som ikke nevner «elefanten i rommet», okkupasjonen og den provoserende israelske bosetterpolitikken, spesielt på Vestbredden, er selektiv og viser tunnelsyn.

Israels reaksjon på den avskyelige Hamas-massakren er fullstendig uproporsjonal og uverdig den siviliserte staten Israel alltid hevder å være. For å være lovlig må en stats bruk av væpnet makt i selvforsvar mot et væpnet angrep være nødvendig og proporsjonal. Det kan ikke være likevekt i bedømmelse av terrorister (Hamas) og siviliserte stater (Israel).

Det Israel nå gjør med sin høyreekstreme regjering er bare hevn og kan bare skape en ny generasjon terrorister og mer antisemittisme.

Det finnes ingen plan hos israelerne for hva som kommer etterpå. Dessverre vil det å frigi gislene og stoppe rakettene fra Hamas’ side ikke «løse» problemet.

Først må Israels krigføring stanses med umiddelbar virkning.

Så er det bare en tostatsløsning som kan få slutt på volden, noe som antagelig innebærer en tilbaketrekking av de 750 000 israelske bosetterne fra Vestbredden, som fra starten av har visst at de har handlet ulovlig i henhold til folkeretten. Det finnes rikelig med historisk presedens for slike folkeforflytninger.