Jeg har et spørsmål til deg: Hva er det som forurenser minst, trafikken på vei eller togtrafikken på jernbanen. Jeg vet at bilparken blir elektrisk, men det er store batterier som er drivkraften, og effekten av batteriene tappes med årene og de må skiftes dersom det er lønnsomt, og de svekkes om vinteren.

Du nevnte ingen ting om at togene går på ren fornybar energi som faktisk er en realitet. Sørlandsbanen er den skinnegangen Sørtoget går på, og nå kommer jeg til det jeg vil frem til. Sørtoget kan uten problemer konkurrere med biltrafikken. Det som det må gjøres noe med, er skinnegangen mellom Oslo og Stavanger. Dersom den blir rustet opp til fremtidens behov, kan hastigheten økes til mye mer enn den høyeste tillatte hastigheten på vei, og med hyppigere avganger så er Sørtoget, dersom det holdes rimelige priser og en god standard på maten i spisevogn, en enorm konkurrent til kollektivtrafikken på vei når det gjelder lange avstander.

Også når det gjelder tid vil toget kunne konkurrere. Med rettere skinnegang og høy hastighet vil toget komme frem lenge før buss på vei. Det forutsetter at det satses på driftssikre tog. Så ikke si at Sørtoget har utspilt sin rolle. Med oppgradert rettere skinnegang og moderne driftssikre tog og rimelige billettpriser er jeg helt sikker på at persontrafikken på Sørlandsbanen vil blomstre.