Mange i Norge har en god jobb som man trives i, men det gjelder ikke alle. Alt for mange opplever å bli utnyttet. For mange opplever å ikke få utbetalt det de har fått lovet. For mange opplever å bli gående på midlertidige kontrakter eller som innleide eller som selvstendig næringsdrivende når de både ønsker og har rett på fast jobb. For mange opplever at de står på for en arbeidsgiver som ikke står på for dem.

Slik skal vi ikke ha det i Norge. Vi skal ha et seriøst og velorganisert arbeidsliv.

Men et godt arbeidsliv kommer ikke av seg selv. Et godt arbeidsliv krever at vi tar grep når vi ser utfordringer som oppstår. Det hjelper lite med et godt rammeverk dersom arbeidsgivere ikke følger det.

I 8 år har vi hatt en regjering som ikke har satt inn de nødvendige tiltakene for å hindre useriøse aktører. Selv om mange har det bra, hjelper ikke det de mange som ikke har det godt nok. Etter 8 år med høyreregjering er det nå behov for en ny retning.

Nå har vi fått en Senterparti/Arbeiderparti-ledet regjering som tar utfordringene i arbeidslivet på alvor. Vi har en regjering som allerede har styrket retten til fast ansettelse og som for tiden ser på reglene for innleie og for å styrke retten til heltidsansettelser. En regjering som satser på det organiserte og trygge norske arbeidslivet.

Nå tar regjeringen nye grep i form av en handlingsplan mot sosial dumping. Det holder ikke å bare endre på lover og regler når vi ser useriøse aktører som bryter reglene og slipper unna med det. Vi må sørge for at useriøse og kriminelle aktører ikke slipper unna med sine forbrytelser.

Arbeidstilsynet må styrkes så de faktisk har ressurser til å følge opp tips og mistanker om aktører som bryter med lover og regler. Vi må gi tilsynet sterkere verktøy for å gjøre jobben. Ikke minst må vi ha gebyrer og straffer som faktisk svir. Det holder ikke å ta skurkene dersom de betaler mindre i bøter enn de tjener på å bryte reglene.

Et trygt arbeidsliv for alle kommer ikke av seg selv, det er ikke noe vi bare kan ta for gitt her i Norge. Vi må jobbe kontinuerlig for å sikre det, og det er en oppgave dagens regjering tar på alvor.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.